ArhivPro Portal
 Isprave

II. ISPRAVE IZ VREMENA SIGISMUNDA LUKSEMBURŠKOG I ALBERTA HABSBURŠKOG (1387.-1439.)

Najveći broj isprava Radikalnog arhiva izdanih prije 1526.g. potječe s kraja 14. i iz prve polovicev 15.st. tj. razdoblja vladavine Sigismunda Luksemburškog. To je vrijeme najžešćih sukoba grada Varaždina i gradskom teritoriju susjednih plemića oko zemljišnih posjeda i međa. Stoga će se stotinjak isprava izdanih gradu Varaždinu između 1387. i 1437.g. najvećim dijelom odnositi na utvrđivanje granica gradskih posjeda. Parnice se nastavljaju i u vrijeme Alberta Habsburškog, a o zamršenosti spora svjedoči činjenica da ispravom izdanom u Budimu 29.05.1438.g. kralj Albert određuje, da se spor između grada Varaždina i njemu susjednih plemića ima riješiti dvobojem. Čini se da do dvoboja ipak nije došlo zbog smrti kralja Alberta.
Za grad Varaždin značajna je činjenica da mu kralj Sigismund 1406.g. dodjeljuje pravo na održavanje godišnjeg sajma, na kojem će trgovci biti pod kraljevom zaštitom i oslobođeni plaćanja tridesetine. Ova je povlastica iz 1406.g. poznata iz Sigismundove potvrde iste povlastice od 13.07.1421.g.