ArhivPro Portal
 Isprave

V. ISPRAVE IZ VREMENA VLADISLAVA II. I LUDOVIKA II.

Iz vremena vladavine dvojice vladara iz dinastije Jagelovića, Vladislava II. i Ludovika II., u Radikalnom se arhivu čuva 20-tak isprava, koje se najvećim dijelom odnose na prijepise i potvrde ranije izdanih isprava.
Za grad Varaždin od posebnog je značaja isprava izdana u Požunu 14.12.1523.g., kojom markgrof Juraj Brandenburški daruje gradu Varaždinu "kamenu kuću" za gradsku vijećnicu. U istoj je zgradi gradska vijećnica i danas, dakle u kontinuitetu već više od 400 godina.