ArhivPro Portal
 Isprave


ZBIRKA DIPLOMA - GRBOVNICE

U Zbirci se čuva 11 grbovnica nastalih u vremenskom rasponu od druge polovice 16. do početka 20. stoljeća. Kroz njihov oblik, a još više sadržaj, možemo slijediti osnovne tokove heraldike na hrvatskom prostoru.

Najstarijem tipu grbovnica pripada grbovnica kojom nadvojvoda Karlo 1583.g. potvrđuje grb i plemstvo Radoju i Vukanu Vlatković, unucima zahumskog kneza Ivaniša Vlatkovića, zbog njihovih zasluga u ratu s Turcima. Grbovnica je izrađena na jednom listu, a grbovna slika smještena je u sredinu pergamene. Osim tipski, grbovnica je zanimljiva i sadržajno, jer svjedoči o migracijama hrvatskih plemićkih i velikaških obitelji iz srednjovjekovne Bosne u Hrvatsku kao posljedici turskih osvajanja.

Četiri grbovnice nastale su u 17. stoljeću i pripadaju tipu grbovnice izrađenih na listu pergamene kod kojih je grbovna slika smještena u gornji desni kut.

Preostale grbovnice imaju oblik knjige, a nastaju u razdoblju od početka 18. do drugog desetljeća 20. stoljeća, kada propašću Austro-ugarske monarhije prestaje i uporaba plemićkih naslova.