ArhivPro Portal


Kralj Bela IV, dopušta prodaju i zamjenu zemlje u Zaladskoj županiji varaždinskog građanina Kureja s palaćom i pet kurija u Varaždinu kraljičinog dvorjanika Dionizija

Signatura: II-6
Datum izdavanja: 03.05.1270.

transkript

test


Transkript
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Crowacie, Rame, Seruie, Gallicie,, Lodomerie, Cumanieque rex Omnibus presentes litteras inspeeturis salutem in eo, qui regibus dat salutem. Quoniam facti ignorancia interdum eciam prudentissimos fallere consüeuit, ideirco res gesta quo facilius, cum opor tu- num fuerit, probari ualeat, litterarüm seu instrumentorum aolet testimonio oommendari. Proinde ad uniuersorum noticiam tenore presencium uolumus periiejnire, quod cum nos olim terram Petri Calui . iobagionis castri Zaladi- ensis absque berede decedentis in comitatu Zaladiensi existentem et ad nojstre prdinacionis manus deuolutam cum siluis, drgultis, fenetis, aquis et terra arabili ad risum decem aratrorum competentem Curey ciui, Woros- diensi eiusque heredibus heredumque successpribus ob sue fidelitatis et probitaiis merita et obsequ^a, que nobis et karissimo iiiip nostro r.egi Stepha-, no deupte impendit, de nostre gracie plenitudine ooncessimus perpetuo possidendam et ipsum in corporalem possessionem dicte terr e fecissemus, pacifioe introduci, prout in priuilegio a nobissibi super hoc ooncesso: plenius oontinetur. Tandem tempore prooedente idem Curey-et filii sui Gompolt et Leo, petita a nobis ad hoc licencia et obtenta. terram ipsam cum pertineneiis et utilitatibus suis predictis Dyonisio seruienti domine regine karissime cpnsortis nostre familiari nostro filio quondam comitis Thome fratris vene- rabilis patris domini Phylippi sanete Strigoniensis ecciesie archiepiseppi aule noistre cancellarii dilecti et fidelis nostri suo et fratrum suorum nomine ementiuendiderunt et tradiderunt pro quo dam palacio in Worosd existente cum quinque curiis sibi adiacentibus et quadraginta tribus marcis argenti, ab eodem Dyonisio et fratribus suis ac eprum posteritatibus perempniter pošsidendam, plenum terre ipsius et pertinenciarum suarum dominium in dictos Dyonisium et fratres šuos transmitterido et transfundenäo, ac indu- cendo ipsos in corporalem possessionem dicte terre et pertinenciarum suarum pacifioe et quiete et resignando ac tradendo eisdem omnia instrumenta et documenta ac litieras, quibus super donacione ipsius terre per nos, vt pre- misimus, sibi facta fuerat, premunitüs, pfomittentes et obligantes se, iidem Curey et. filii sui ex superhabundanti dictis Pyonisio et fratribus suis et heredibus eornm heredumque successoribus euieeiönis 'nomine quandoeuni-, que defendere ipsam terram. Idem autem Curey et filii'sui predicti confessi sunt cor am Inobis et recognouerunt dictum palaćiiim cum predictis quinque curiis sibi libere traditüm et predietam surnmam peeunie a predicto Dyoni- sio suo et fratrum suorum nomine sibi plene numeratam et eciam ponde- ratäni, renunciantes circa hoc excepeioni non numerate, non ponderate viel non solute peeunie et cuius alteri auxilio, quod sibi posset uflo vmquairi tempore suffragari. Nos igitür huiusmodi empeionem et uendicionem ratäm et gratam habentes ipsam harum serie auetoritate regia ex certa sčiencia confirmamus et presentis scripti (patr)ocinio comrnunimuiš suppletates e^speciali gracia ornnem defectum, si quem in huiusmodi5 contractu inteftienire contigisset et specialiter in eo ....(cons)etudinem approbatam conseinsus uicinorum et commetaneörum ante bmnia in huiusmodi vendicionibus requi- reridus. Licet enim laudabiles regni nostri corisuetudines seruari uelimus, non tarnen est nobis adempta possibilitas, quin pošsimus (ipšas) consuetüdinee' plerumque interniittere et supra eas familiaribus nostris ex speciali gracia aliqua indulgere ex plenitudine regie potestatis, litteris omnibus, priuilegiis,. instrumentis et munimentis contra hanc nostram donacionem habitis ei optentis, habendis et obtinendis, cassis, irritis et uacuis reputatis et repu- tandis et omni robore carituris. Mete autem terre ipsius, prout ex relacione dicti Curey et alias per legittima et iusta documenta nobis extitit facta fides, hoc ordine distinguntur: Prima meta incipit in littore Drawee(!) et tendit ad unam vlmum iuxta terram Cruciferorum, deinde ad ilicem cruoe signa- tam, abinde transit fluuium Budne ad arborem que dicitur egurfa, sub qua est meta terrea, deinde per fluuium Rednycha uadit uersus nieridiem ad riuulum, qui Churnuch appellatür, ubi distincta metis Cruciferorum con- iungitur metis terre de Copy, eundo per dictum riuulum Churnuch uersus meridiem incipit nictas ten ere cum Romano, iensque longe exit de riuulo Churnych ad riuulum, qui uocatur Haline, existentem iuxta terram eius- dem Romani, per quam aquam Halinam eundo exit ad uiam ueršus me- ridiem, iuxta quam uiam est meta terrea sub arbore egur, inde per eandem uiam vadit ad pontem, ubi predicta Haiina dupplicatur et inter utranique Halinam per ueterem uiam uenit ad metam terream sitam apud fraxinum, deide uenit ad metam sitam sub arbore nucis iuxta villam, que est super riuulum Scegune, inde transiens riuulum Soegena ad pirum cruce signatam, inde per eandem uiam cadit ad stratam exercitualem prope domum Martini filii Ladizlai et iterum reflectitur ad partes orientales ad monticulum Ozla Guriche, ubi est meta, inde iuxta terras Georgii uadit ad pirum cruce sig- natam, deinde ad cerasum per uiam in meta cerasum dico existentem, deinde protenditur ad metam sitam in piro cruoe signatam et ibi exiens de uia in siluam ad ilicem duplici cruce signatam et transit siluam ad ilicem iterum duplici cruoe signatam, abinde it iuxta villam Georgii ad ilicem adhucf!) duplici cruce signatam, inde per siluam et per metas arboreas cruce signatas venit ad arborem iaur, inde per altam pirum cruce signatam, deinde per uiam uadit ad fluuium Budune supradictum, in cuius ripa est meta sub ilioe, transiensque aquam ad metam, que est sub piro, tendit ad arborem egur cruce signatam, deinde rediens iterum ad litus Drawe contiguatur pri- ori mete et ibi terminatur. In cuius vendicionis, tradicionis siue assignacionis facte memoriam et robur perpetuum ad peticionem et instanciam tarn prefati Dyonisii emptoris, quam Curey uenditoris et filiorum suorum Cumpolt sci- licet et Leonis in presenciarum constitutorum presentes nostras litteras in priuilegium perpetuo ualiturum dari fecimus dupplicis sigilli nostri muni- mine roboratas. Datum per manus magistri Demetrii prepositi Albensis aule nostre vioecancellarii dilecti et fidelis nostri, anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo, renni(!) autem nostri anno trioesimo quinto.

R. a. fäsc. II. br. 6. Vel. 490x270-f43. Pergamena čvrsta, na jednom mjestu izgrižena, oštećena od pregibanja, izmrljana, glađa sa strane teksta, 1. dio plike odrezan. Plika za vrpcu na dva mjesta probušena. Svilena vrpca crvene, žute i ljubičaste boje o. 45 cm. Pečat dvo- struki slomljen, veći dio sačuvan, od svjetlo sivog voska, okrugli o. 9,5 cm. Suho liniranje. inicijal B(ela) ukrašen, neka slova u tekstu majuskuliia. KukuljevićReg. br. 1004. - Smičiklas Codex diplomaticus V. 538-40., br. 999. - Szentpetery Reg. I. 3. br. 1659.